Εξυπηρέτηση πολιτών

Εξυπηρέτηση πολιτών

 • Αιτήσεις ΑΣΕΠ
 • Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Πιστοποιητικά
 • Έκδοση Συντάξεων
 • Οχήματα
 • Εφορία - TAXIS
 • Άδειες Διαμονής
 • ΟΑΕΔ
 • Μεταφράσεις
 • Ρύθμιση Οφειλών
 • Διαμεσολάβηση
 • Εξυπηρέτηση Πολιτών του Εξωτερικού
 • Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο
 • Κοινωνικά Επιδόματα
wpChatIcon