Αρχεία κατηγοριών: Uncategorized

Πόθεν Έσχες: Έως 1η Ιουλίου η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων του έτους 2024

Σύμφωνα με ανακοίνωση του pothen.gr, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων του έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023 από το σύνολο των υπόχρεων φορέων, είναι η 1η Ιουλίου 2024.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2024

ΠΡΟΣ: Φορείς Υπόχρεων Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 5026/2023.

Θέμα: «Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2024 (φορολογικό έτος 2023) – Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ.».

Με την υπ΄ αριθμ. 1505/27.05.2024 απόφαση του Συντονιστή Ελέγχων, βάσει της από 11.05.2023 απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου, παρατείνεται κατ΄ εξαίρεση μέχρι την 1η Ιουλίου 2024 η προθεσμία του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) για την καταχώριση και οριστικοποίηση των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης. Οι εν λόγω καταστάσεις συντάσσονται και υποβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται. Επισημαίνεται ότι η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα είναι εφικτές τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2024. Τυχόν παράλειψη ή ελλιπής καταχώριση των ως άνω στοιχείων επισύρει τις κυρώσεις του ν. 5026/2023 (άρθρο 34).

Για τον σκοπό της παρ. 1 της παρούσης οι αρμόδιοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι εκάστου φορέα εισέρχονται στην εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.5026/2023 στη διεύθυνση www.pothen.gr κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (προσωπικοί κωδικοί TAXISnet), σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 5026/2023.

Φορείς υπόχρεων που πρέπει να αντικαταστήσουν ή να απενεργοποιήσουν πιστοποιημένους χρήστες, οφείλουν άμεσα να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή του, ως υπευθύνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης υπόχρεων, αποστέλλοντας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected], αρμοδίως υπογεγραμμένο ενιαίο έγγραφο συνοδευόμενο από το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο που βρίσκεται στον σύνδεσμο «Υπόδειγμα Αρχείου Καταχώρησης Υπόχρεου» και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Όμοιες ενέργειες απαιτούνται και από φορείς υπόχρεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή.

Στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2024 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2023 & περιουσία κατά την 31.12.2023) πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο όσοι, απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01.01.2023 έως 31.12.2023 ή από 01.01.2021 έως 31.12.2023 για τους υπόχρεους του άρθρου 4, της περ. α’ του άρθρου 6 και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Διευκρινίζεται ότι οι ιδιότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στους παραμετρικούς πίνακες της εφαρμογής υποβολής καταστάσεων έχουν αλλάξει και είναι αυτές του κεφαλαίου Β’ του ν. 5026/2023 (άρθρα 3 έως 16). Κατά συνέπεια απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των κωδικών των ιδιοτήτων με βάση το νέο αρχείο «Παραμετρικοί Πίνακες για Καταστάσεις έτους 2024» που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.pothen.gr.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι φορείς υπόχρεων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τις όποιες τυχόν εσωτερικές τους διαδικασίες ως προς: 1. τη σύνταξη της ετήσιας κατάστασης υπόχρεων Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2024,

2. την ενημέρωση των υπόχρεων για την συμπερίληψή τους σε αυτήν και

3. την ενημέρωση των υπόχρεων ώστε αυτοί να καταχωρίσουν /επιβεβαιώσουν μέσω της εφαρμογής «Γνωστοποίηση Στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» στην ιστοσελίδα www.pothen.gr, τα στοιχεία των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους και των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με τα αμέσως παρακάτω.

Υπόχρεοι των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2023, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι απέκτησαν ιδιότητα υπόχρεου για πρώτη φορά το 2023, απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση Στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» στην διεύθυνση https://www.pothen.gr/syzygos, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης επιλέγοντας έτος «2024» και τύπο δήλωσης «ετήσια». Υπόχρεοι που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις δεν απαιτείται να προβούν στην προαναφερόμενη ενέργεια και τα στοιχεία των συζύγων/ΜΣΣ θα αντληθούν από τη τελευταία οριστικοποιημένη ετήσια ή αρχική Δ.Π.Κ. 2022. Προς τούτο, οι Φορείς Υπόχρεων θα πρέπει να ενημερώσουν αμελλητί τους υπόχρεους αρμοδιότητάς τους για την προαναφερθείσα διαδικασία.

Η ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων συζύγου στην εφαρμογή «Γνωστοποίηση Στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες», θα γίνει μέχρι τις 25/06/2024. Στην συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων οφείλουν να εκτελούν τις παρακάτω ενέργειες μέχρι και την 1/7/2024:

1. Επιλέγουν το πεδίο «Εκτύπωση καταλόγου συζύγων/ΜΣΣ» διαδικασία από την οποία δημιουργείται αρχείο που περιλαμβάνει τους/τις συζύγους/ΜΣΣ.

2. Ενσωματώνουν ηλεκτρονικά – «φορτώνουν» το αρχείο αυτό, με την μέθοδο της διατήρησης, χωρίς καμία μεταβολή, στην ήδη προσωρινά αποθηκευμένη κατάσταση.

3. Οριστικοποιούν την κατάσταση.

Διευκρινίζεται ότι στο αρχείο «Εκτύπωση καταλόγου συζύγων/ΜΣΣ», εφόσον τα στοιχεία των συζύγων/ΜΣΣ αντλήθηκαν αυτοματοποιημένα από την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, ως ημερομηνία ανάληψης της ιδιότητας θα εμφανίζεται η «1/1/1900».

Προς διευκόλυνση των αρμοδίων υπαλλήλων των φορέων αναφέρεται ότι είναι στη διάθεσή τους η δυνατότητα επιλογής του πεδίου «Έλεγχος Στοιχείων Συζύγων» από το οποίο παράγεται κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι υπόχρεοι της προσωρινά αποθηκευμένης κατάστασης καθώς και η πηγή άντλησης των στοιχείων συζύγων/Μ.Σ.Σ. δηλαδή «Δήλωση Συζύγου» ή «Περσινή Δ.Π.Κ.». Για όσους δεν υπάρχουν στοιχεία οικογενειακής κατάστασης στο πεδίο αυτό θα εμφανίζεται η ένδειξη «Χωρίς Δηλ. Στοιχείων Συζ. ή περσινή Δ.Π.Κ.» και σε αυτή την περίπτωση οι Φορείς Υπόχρεων θα πρέπει να ενημερώσουν τους υπόχρεους αυτούς.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5026/2023, μετά την οριστικοποίηση της κατάστασης των υπόχρεων προσώπων θα αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπόχρεου που είναι καταχωρισμένη στη φορολογική αρχή, ενέργεια η οποία επέχει θέση ενημέρωσης των υπόχρεων προσώπων για την υποχρέωσή τους προς υποβολή Δ.Π.Κ. και δια της οποίας απαλλάσσεται ο αρμόδιος υπάλληλος του φορέα ή του οργάνου του πρώτου εδαφίου από κάθε σχετική ευθύνη.

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι τυχόν αποσπασμένοι υπάλληλοι θα πρέπει να δηλώνονται από τον φορέα στον οποίο έχουν αποσπαστεί, όταν η ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής Δ.Π.Κ., αποκτάται στον τελευταίο (φορέας υποδοχής). Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετεί σε Υπουργείο και είναι υπόχρεος υποβολής Δ.Π.Κ. λόγω της συμμετοχής του στη διοίκηση ενός Ν.Π.Δ.Δ., θα δηλωθεί μόνον στην κατάσταση υπόχρεων που θα συντάξει και θα καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Ν.Π.Δ.Δ. και όχι και στην κατάσταση του Υπουργείου (οργανική θέση), εφόσον δεν έχει άλλη ιδιότητα.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-48.02.100 ή μέσω της ενότητας «Χρειάζεστε βοήθεια;» αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο www.pothen.gr και επιλέξετε «Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής κατάστασης.

Η Επιτροπή Ελέγχου,

ο Συντονιστής και τα

Ειδικά Όργανα Ελέγχου

Τη Μεγάλη Τετάρτη ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 70.000 voucher παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ

Τη Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου και ώρα 11:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2024» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Και στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα φέτος ενισχύονται οι ευάλωτες ομάδες καθώς προβλέπεται μοριοδότηση για τα Άτομα με Αναπηρία και τους μονογονείς, ενώ για πρώτη φορά μοριοδοτούνται όσοι δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν και όσοι έκαναν αίτηση τα τελευταία 2 χρόνια αλλά δεν έλαβαν επιταγή.

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

· εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

· ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

· άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι διαζευγμένοι ή έγγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ αν είναι μονογονείς πρέπει να έχουν εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο (μετά το πρώτο).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για τις αιτήσεις δικαιούχων έως τις 12 Μαΐου και ώρα 23:59.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, μη συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2024.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις. Στις αιτήσεις οι δικαιούχοι δηλώνουν όλα τα ανήλικα παιδιά τους, και όχι μόνο αυτά για τα οποία ζητούν επιταγή συμμετοχής στο πρόγραμμα, για λόγους μοριοδότησης.

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Από φέτος στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και επικαιροποίησης δικαιολογητικών υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/parokhoi-kataskenoses

πηγή: dypa.gov.gr

«Τουρισμός για όλους 2024»: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Το πρωί της Παρασκευής 26/4 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024».

Όσοι είχαν καταθέσει σχετική αίτηση θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω sms και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν κατά την αίτηση.

Παράλληλα, ο προσωρινός και ο οριστικός πίνακας δικαιούχων θα είναι προσβάσιμοι και μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος και του site του Υπουργείου.

Όσοι και όσες δικαιούχοι επιλεγούν μετά από κλήρωση, θα μπορούν να εκδώσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας κατατέθηκαν 972.893 αιτήσεις γεγονός που αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Αναλυτικά οι επιδοτήσεις αναλύονται ως εξής:

 • Κληρωθέντες με βασικό ποσό ενίσχυσης 200 ευρώ: ποσοστό 78,12%
 • Κληρωθέντες με επαυξημένο ποσό ενίσχυσης 300 ευρώ: ποσοστό 18,77%
 • Κληρωθέντες άτομα με αναπηρία από 67% και άνω με επαυξημένο ποσό ενίσχυσης 400 ευρώ: ποσοστό 3,11%

Ο συνολικός αριθμός των κληρωθέντων σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό είναι: 107.204 δικαιούχοι.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Με το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024», οι δικαιούχοι μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν.

Το Πρόγραμμα προβλέπει:

 • αυξημένη επιδότηση 200€ ανά δικαιούχο (από 150€ που προβλέπονταν στο προηγούμενο Πρόγραμμα),
 • ποσό ύψους 300€ σε φυσικά πρόσωπα:
  • άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,
  • έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.
  • Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και πρόσκληση προϋποθέσεις.
 • ειδική πρόβλεψη υψηλότερης επιδότησης 400€ για άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα άτομα με αναπηρία από 67% και άνω,
 • ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,
 • άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,
 • ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή σε δόσεις μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024, ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.

Πηγή: cnn.gr

«Τουρισμός για όλους 2024»: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024 και ώρα 23.59 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024» κατόπιν αυξημένου ενδιαφέροντος δικαιούχων.

Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024» του Υπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης , και Φορέα Υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η χορήγηση οικονομικής διευκόλυνσης, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης των δικαιούχων και επιλογής μέσω κλήρωσης ως εξής:

 • Ποσό ύψους διακοσίων (200) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες στην Κ.Υ.Α του Προγράμματος προϋποθέσεις.
 • Ποσό ύψους τριακοσίων (€300) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

– άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα,

– έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω,

– Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022,

 • Ποσό ύψους τετρακοσίων (€400) ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως,.
 • Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.
 • Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Το ποσό της ενίσχυσης πιστώνεται σε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, ισχύος έως 31.12.2024, η οποί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Δικαιούχους για τη διαμονή σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν εφάπαξ ή τμηματικά.

Πηγή: www.e-forologia.gr

Τουρισμός για όλους 2024: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων

Οι δικαιούχοι μπορούν να εκδώσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα που θα χρησιμοποιούν για τη διαμονή τους σε όποιο κατάλυμα της χώρας επιλέξουν

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024».

Το ποσό της ενίσχυσης θα χορηγηθεί στους δικαιούχους κατόπιν υποβολής αιτήσεως και επιλογής με κλήρωση – Η άυλη ψηφιακή κάρτα ισχύει έως το τέλος του χρόνου

Η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτή έως την 1η Απριλίου.

Το ποσό της ενίσχυσης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα εντός της Επικράτειας και θα χορηγηθεί στους δικαιούχους κατόπιν υποβολής αιτήσεως και επιλογής μέσω κλήρωσης, σε άυλη ψηφιακή κάρτα με ισχύ έως 31.12.2024.

Όπως αναφέρεται στην πλατφόρμα, το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024» στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.

Το νέο Πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού, που υλοποιείται με την υποστήριξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας με την κάλυψη ενός σημαντικού μέρους του κόστους διαμονής των δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Το Πρόγραμμα που αποτελεί την αναβαθμισμένη ψηφιακή εκδοχή του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022», προβλέπει:

 1. Αυξημένη επιδότηση 200 ευρώ ανά δικαιούχο (από 150 ευρώ που προβλέπονταν στο προηγούμενο Πρόγραμμα),
 2. Ποσό ύψους 300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:
 • άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,
 • έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.
 • συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και πρόσκληση προϋποθέσεις.

3. Ειδική πρόβλεψη για υψηλότερη επιδότηση 400ευρώ για ΑμεΑ με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με αναπηρία από 67% και άνω.

4. Ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,.

5. Αμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

6. Ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή σε δόσεις μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024, ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.

Τα κριτήρια

Αίτηση για το Πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν πολίτες που πληρούν τα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια:

Ατομικό (Φυσικά πρόσωπα άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας)

 • Χωρίς τέκνα 19.000 ευρώ
 • Με ένα τέκνο 20.500 ευρώ
 • Με 2 τέκνα 22.000 ευρώ
 • Με 3 τέκνα 24.000 ευρώ
 • Με περισσότερα τέκνα 29.000 ευρώ

Οικογενειακό (Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης)

 • Χωρίς τέκνα 31.000 ευρώ
 • Με ένα τέκνο 32.500 ευρώ
 • Με 2 τέκνα 34.000 ευρώ
 • Με 3 τέκνα 36.000 ευρώ
 • Με περισσότερα τέκνα 41.000 ευρώ

πηγή: www.in.gr

Επίδομα παιδιού: Ανοιχτή η πλατφόρμα Α21 – Αιτήσεις μέχρι τις 11 Μαρτίου

Εντός της ημέρας, 26/2, αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, του ΟΠΕΚΑ και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους για τη χορήγησης της ενίσχυσης. 

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως την 11η Μαρτίου και ώρα 18.00, όπου θα κλείσει για να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση της πληρωμής του πρώτου διμήνου έτους 2024.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, www.opeka.gr με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

 • Η πρώτη πληρωμή αναμένεται στις 29 Μαρτίου 2024.

Ωστόσο, σημειώνεται πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους δικαιούχους που δεν θα προλάβουν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους, καθώς αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται ανά διαστήματα, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Μάλιστα, η τελευταία προθεσμία για να λάβουν οι δικαιούχοι το σύνολο των επιδομάτων του 2024 εκπνέει στις 15 Ιανουαρίου 2025. Σε αυτή την περίπτωση οι δικαιούχοι θα λάβουν όλες τις δόσεις του ’24 αναδρομικά.

Σημειώνεται πως το επίδομα παιδιού αφορά περί τις 800.000 οικογένειες με παιδιά και τα ποσά που θα δοθούν θα είναι ίδια με πέρυσι.

www.cnn.gr

ΔΥΠΑ: Ανοίγει η αίτηση για το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων ύψους 718,50 ευρώ

Από σήμερα, Τρίτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική αίτηση για το νέο Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων, ύψους 718,50 € (37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε παιδί, που τέθηκε σε ισχύ από 29.12.2023.

Η νέα παροχή της ΔΥΠΑ αποσκοπεί στην στήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για το επίδομα ανεργίας – για την ομαλή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας και διευρύνοντας το δίχτυ κοινωνικής προστασίας της ΔΥΠΑ προς τους ανέργους. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της παροχής είναι άνεργοι:

1. Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας

2. Αποφυλακισμένοι

3. Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας

4. Θύματα βίας – εμπορίας

5. Απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος είναι οι άνεργοι:

 • να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ με μία από τις παραπάνω ιδιότητες κατά την υποβολή της αίτησής τους
 • να έχουν πραγματοποιήσει 1–75 ημέρες ασφάλισης στον e-EΦΚΑ οποτεδήποτε τα τελευταία 2 έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους (ή από την έναρξη της ποινής, για τους αποφυλακισμένους)
 • να έχουν εισόδημα έως 16.000 € οι άγαμοι, 24.000 € οι έγγαμοι (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € ανά τέκνο) ή 29.000 € οι μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε τέκνο μετά το πρώτο) και παράλληλα, το ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα 80.000 € και
 • να μην είναι παράλληλα δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρόνια ανέργων, βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και ειδικού εποχικού βοηθήματος.

Η παροχή χορηγείται μία φορά ανά 2 έτη.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-boethema-seeualotes-koinonikes-omades

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Ανεργία / Ειδικό βοήθημα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το νέο Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων αντικαθιστά το ειδικό βοήθημα που χορηγούνταν σε α) επιδοτούμενους ανέργους που παρέμεναν άνεργοι ένα μήνα μετά την εξάντληση της επιδότησής τους, β) μη επιδοτούμενους ανέργους που παρέμεναν άνεργοι για 3 μήνες εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, και γ) μη επιδοτούμενους ανέργους που εργάζονταν σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τις εργασίες τους ή που άσκησαν το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της νέας παροχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr.

πηγή: www.e-forologia.gr

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης με ηλεκτρισμό

Έως την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε πολίτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για τη θέρμανσή τους (δηλαδή air condition, ηλεκτρικές σόμπες, κ.ά.).

Τη σχετική απόφαση υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, ηλεκτρονικά, μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, (https://www1.aade.gr/gsisapps/oilbftelectric/login/login.htm), κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet.

Η έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης με ηλεκτρισμό αφορά σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους (είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθώνεται είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν).

Εξαιρούνται από τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης με ηλεκτρισμό οι δικαιούχοι:

α) επιδόματος θέρμανσης άλλων πηγών (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.), στους οποίους έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις που υπέβαλαν για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024, όπως και

β) του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Διευκρινίζεται πως δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας αίτησης από τον ίδιο Α.Φ.Μ.

Ύψος έκτακτης ενίσχυσης

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν έκτακτη ενίσχυση, η οποία κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου (1.1.2024 έως 31.3.2024). Το ποσό χορηγείται σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται δεδομένα, που αφορούν στους Ταχυδρομικούς Κώδικες, τους δήμους και τους οικισμούς της χώρας. Πρόκειται για τις βαθμοημέρες, που αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

Τα κριτήρια για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης είναι εξαιρετικά διευρυμένα. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Εισοδηματικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, να ανέρχεται:

– έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει

– έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

– έως 29.000 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

β. Ακίνητης περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και αντιστοίχως το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Πηγή.www.e-forologia.gr

Τουρισμός για Όλους: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για voucher διακοπών έως και 400 ευρώ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», το οποίο χορηγεί voucher διακοπών αξίας έως και 400 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση, μέσω του προγράμματος χορηγείται, μετά την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική διευκόλυνση ως εξής:

 • Ποσό ύψους 200 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Ποσό ύψους 300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

 • άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,
 • έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022.
 • Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Ποσό ύψους 400 ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως,

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης. Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Η οικονομική διευκόλυνση για την πραγματοποίηση διακοπών (χειμερινών ή καλοκαιρινών) πιστώνεται στον εκάστοτε δικαιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024, μέχρι δηλαδή την ημερομηνία λήξης του Β’ κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2024».

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για όλους προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση ορίζονται ως εξής:

 • ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ: 19.000 ευρώ (ατομικό εισόδημα) – 31.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα)
 • ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ: 20.500 ευρώ (ατομικό εισόδημα) – 32.500 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα)
 • ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ: 22.000 ευρώ (ατομικό εισόδημα) – 34.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα)
 • ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ: 24.000 ευρώ (ατομικό εισόδημα) – 36.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα)
 • ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ: 29.000 ευρώ (ατομικό εισόδημα) – 41.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα).

Οι δικαιούχοι

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022, η οποία έχει εκκαθαρισθεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο Τουρισμού αναμένεται να ανακοινώσει τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Ποιοι αποκλείονται

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του Β’ κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024»:

 • Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024 της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,
 • Οι κληρωθέντες του α’ κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025», ήτοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022» ανεξαρτήτως αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.

πηγή:www.cnn.gr

Επίδομα θέρμανσης, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια, έως 8.12.2023 οι αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης

Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια όπως περιγράφονται παρακάτω.
Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

 1. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.
δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.
στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εξαιρέσεων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2022, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας και άλλες πηγές.

Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης

Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

αα) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως είκοσι εννιά χιλιάδες (29.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού των τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων. Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013

αβ) και επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ.

β. Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, να μην υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Καθορισμός του ύψους του επιδόματος

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Παράρτημα (βλέπε παρακάτω), βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας και προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς των οποίων ο συντελεστής επιδότησης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα (βλέπε παρακάτω), είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ως άνω υπολογιζόμενο ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης.
Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος σύμφωνα με την παρ. 2, από την 1η Οκτωβρίου 2023 έως και την 31η Μαρτίου 2024 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 13η Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.
Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2023 έως και την 31η Μαρτίου 2024.

Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα. Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα βάσει της οριζόμενης στην παρούσα τιμής λίτρου. Για τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται η τιμή 1,4 ευρώ ανά λίτρο.

Ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις των οικισμών που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Ταχυδρομικού Κώδικα στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνεται κάποιος Ταχυδρομικός Κώδικας στο Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο οικισμός.
Ο Μέσος Συντελεστής επιδότησης του Δήμου θα λαμβάνεται υπόψη επίσης στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κανένας οικισμός στα όρια του αντίστοιχου Ταχυδρομικού Κώδικα.

Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους

Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023 από αιτούντα που ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023, λαμβάνει έως την 22η Δεκεμβρίου 2023 ως προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με την παρούσα, το συνολικό ποσό επιδόματος που του είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1156/3.11.2022 (Β’5646) κοινής υπουργικής απόφασης.
Ειδικά για τους δικαιούχους της παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης που έλαβαν αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά την περίοδο 2022-2023, η προκαταβολή ορίζεται στο ήμισυ του συνολικού επιδόματος που τους είχε καταβληθεί.

Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος έλαβε κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 προκαταβολή που υπολειπόταν του ήμισυ (1/2) της αξίας των επιλέξιμων αγορών των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας, δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1156/3.11.2022 (Β’ 5646) κοινής υπουργικής απόφασης, τότε δεν είναι δικαιούχος προκαταβολής. Το ποσό που θα προκαταβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα θα αφαιρείται από τις καταβολές του επιδόματος που γίνονται την ίδια ημερομηνία και τις αμέσως επόμενες.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο myAADE, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
αβ) το ονοματεπώνυμό του,
αγ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
αδ) η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
αε) ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
αστ) η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
αζ) τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,
αη) το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας,
αθ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

Για τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, υποβάλλεται επιπρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η επωνυμία της επιχείρησης – πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρίζεται, επιπρόσθετα των ανωτέρω, και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας, καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

β) Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:
βα) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,
ββ) τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,
βγ) τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,
βδ) τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,
βε) το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά την 8 η Δεκεμβρίου 2023.

Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

Οι αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια της απόφασης, απορρίπτονται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με σχετική αιτιολογία. Περιπτώσεις απόρριψης οφειλόμενες στον λόγο εξαίρεσης της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 1, οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας μη ύπαρξης σχετικής αναφοράς στο αρχείο οχημάτων που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. θεραπεύονται με τη διαδικασία του άρθρου 7 της απόφασης.

Δεν είναι αποδεκτή η συμπλήρωση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που δεν ανήκει στον δικαιούχο του επιδόματος. Επιπλέον, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα μέλη του Μητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην καταχώριση των συναλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα όσα προ-βλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 και στην υπό στοιχεία 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 Α.Υ.Ο. (Β’ 307).

Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά, καθώς και οι σχετικές αποδείξεις αγοράς ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. του αιτούντος, δηλαδή στον Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς ΤΑΧΙSnet με τους οποίους θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί είτε στον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εάν αυτός υφίσταται, είτε στον Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς ΤΑΧΙSnet με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας και στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση.

Με την είσοδο στην εφαρμογή και πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιούν την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και συναινούν στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προ-κειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος θέρμανσης.

Η υποβολή αίτησης κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στους ενδιαφερόμενους εάν δεν επαληθευθεί ο έλεγχος των προϋποθέσεων της παρούσας.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των προϋποθέσεων τεκμαίρεται η αποδοχή λήψης της επιδότησης. Με την οριστικοποίηση της αίτησης ενημερώνεται ο αιτών για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης.

Διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του επιδόματος

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α’ 247) περί δημόσιου λογιστικού.

Ειδικότερα:

α) Το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται, σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

αα) Έως την 22η Δεκεμβρίου 2023 για την προκαταβολή της παρ. 2 του άρθρου 4 και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2023, εφόσον αυτές αντιστοιχούν σε επίδομα που υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023.

αβ) Έως την 29η Φεβρουαρίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2024.

αγ) Έως την 30η Απριλίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2024.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, θα καταχωρούνται έως την 15η Ιουλίου 2024 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2023 έως 31.03.2024 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30η Ιουνίου 2024 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 31η Ιουλίου 2024.

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας κατά παρ. 2 του άρθρου 4 προκαταβολής.

β) Για μεμονωμένες περιπτώσεις δικαιούχων με εμπρόθεσμη ένσταση κατά την προηγούμενη περίοδο χορήγησης του επιδόματος, των οποίων η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος δεν είχε εκκαθαρισθεί λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα τη μη υποβολή αίτησης, δύναται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.), μετά τον απαιτούμενο έλεγχο και την προσκόμιση σε αυτήν των απαιτούμενων στοιχείων, να συμπεριλάβει τη χορήγηση του επιδόματος στις ως άνω πληρωμές.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) επεξεργάζεται περιοδικά τα στοιχεία του άρθρου 4, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και είναι αρμόδια για την καταβολή του επιδόματος.

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/

1 2 3 6
wpChatIcon