Ψηφιακή Υπογραφή: Τι είναι; Πού χρησιμεύει; Πώς την αποκτώ;

Ο υπεύθυνος του ιδιωτικού ΚΕΠ Κοζάνης «Εξυπηρετώ» Λευτέρης Ιωαννίδης, ενημερώνει για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά.

Το Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών “Εξυπηρετώ” καλύπτει πλήρως τη διαδικασία για απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής. Η Ψηφιακή Υπογραφή που βασίζεται σε Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό και δημιουργείται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής, επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Η Ψηφιακή Υπογραφή ισοδυναμεί με τη φυσική υπογραφή στον ψηφιακό κόσμο. Η Ψηφιακή Υπογραφή δίνει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημοσίου τη δυνατότητα, να υπογράφουν ψηφιακά τα έγγραφα για τα οποία έχουν αρμοδιότητα έκδοσης και να τα διακινούν ηλεκτρονικά. Με επαγγελματισμό αναλαμβάνουμε τη διαδικασία απόκτησης της Ψηφιακής Υπογραφής για εσάς άμεσα και υπεύθυνα με αποτέλεσμα μόλις εκδώσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό, θα μπορείτε να υπογράφετε ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική υπογραφή θα έχει ισοδύναμη ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή σας.

Στο Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών “Εξυπηρετώ” αναλαμβάνουμε την άμεση διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που σας απασχολεί. Ο υπεύθυνος του ιδιωτικού ΚΕΠ Κοζάνης «Εξυπηρετώ» Λευτέρης Ιωαννίδης, ενημερώνει για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά. Επισκεφτείτε το Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών “Εξυπηρετώ” στην Πλατεία Λασσάνη 15, για να σας συμβουλεύσουμε για τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

wpChatIcon