Στο ΑΣΕΠ οδεύει η προκήρυξη της Δημ. Αστυνομίας – 1.214 ΜΟΝΙΜΟΙ

Πότε θα αρχίσουν οι αιτήσεις

Στα “Εισερχόμενα” του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αναμένεται να καταφθάσει έως το τέλος του μήνα (ή τις αρχές Οκτωβρίου) η νέα μεγάλη προκήρυξη για την πρόσληψη 1.214 μονίμων στις, ανά την Ελλάδα, υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας.https://5bbc369d27746ed656ecc54bf6ace7e3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται από τον ίδιο τον υπουργό ΕσωτερικώνΜάκη Βορίδη, παρότι απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες έως την έκδοση του διαγωνισμού.

Οι διαδικασίες αυτές έχουν να κάνουν με τα εξής:

  1. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου που αφορά στην στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας
  2. Δημόσια διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών (αιρετοί, εκπρόσωποι του σώματος κλπ)
  3. Επικύρωση των σχετικών ρυθμίσεων

UnmuteRemaining Time -0:00 FullscreenDownload

Επίσης, το ΥΠ.ΕΣ. κάνει ήδη έναν τελευταίο γύρο επαφών με τους δημάρχους, προκειμένου όλοι να λάβουν “μέρισμα” από την κατανομή των θέσεων.https://5bbc369d27746ed656ecc54bf6ace7e3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Πότε η έκδοση της προκήρυξης

Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το αρμόδιο υπουργείο, το ΑΣΕΠ (www.asep.gr) θα εκδώσει πιθανότατα την προκήρυξη εντός του Νοεμβρίου, ενώ οι αιτήσεις θα υποβληθούν έως το τέλος της χρονιάς.

Τα προσόντα που απαιτούνται

Η λίστα με τα προσόντα, έχει ως εξής:

  • Απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ο έτος και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος.
  • Για τα φυσικά προσόντα των υποψηφίων γυναικών, προβλέπεται να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ (αντί 1,65 μ), ενώ για τους άνδρες παραμένει ως απαιτούμενο ύψος το 1,70 μ.
  • Απαιτείται ως τυπικό προσόν η γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση της οποίας θα πρέπει και να πιστοποιείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Ως τυπικό προσόν συμπεριλαμβάνεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν έχουν πιστοποίηση γνώσης κάποιας από τις προβλεπόμενες ξένες γλώσσες ή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και επομένως συντελείται κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ουσιώδης αναβάθμιση από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού που θα προσλαμβάνεται από εδώ και στο εξής στην Δημοτική Αστυνομία.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τον βαθμό τίτλου σπουδών, την εντοπιότητα, τη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (εκτός εκείνης που αποτελεί απαραίτητη υπόθεση) και την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου.

workenter.gr

wpChatIcon