ΑΣΕΠ 2Κ/2023: Μόνιμες θέσεις για διοικητικούς και με απολυτήριο Λυκείου

Μόνιμες θέσεις εργασίας για διοικητικούς και με απολυτήριο Λυκείου στην προκήρυξη μονίμων 2Κ/2023 μέσω ΑΣΕΠ (asep.gr).

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση 72 θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Επιμελητήριο Ημαθίας, στο Επιμελητήριο Σερρών, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Θα προσληφθεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

ΑΣΕΠ 2Κ/2023: Οι ειδικότητες

Δείτε τις ειδικότητες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΠΕ Μηχανικοί
 • ΠΕ ΜΜΕ Επικοινωνίας
 • ΠΕ Νομικοί
 • ΠΕ Οικονομικού
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς
 • ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες

Οι θέσεις της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Κενές θέσεις για αυτές τις δύο ειδικότητες στις εξής περιοχές: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ημαθία, Ροδόπη, Αχαΐα.

ΑΣΕΠ 2Κ/2023: Τίτλοι σπουδών (ΔΕ)

Σημειώστε τους τίτλους σπουδών που γίνονται δεκτοί:

Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος τίτλος:

 – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.)

– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)

– Γενικού Λυκείου

– Ενιαίου Λυκείου

– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης

– άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής – αλλοδαπής.

Πηγή: https://workenter.gr

wpChatIcon