ΑΣΕΠ: Αιτήσεις τώρα για τις πρώτες 106 μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό.

Οι προθεσμίες για όλες τις ειδικότητες – Συμμετέχουν πτυχιούχοι 40 τμημάτων ΑΕΙ

Ειδικότερα, ξεκινά η προθεσμία υποβολής για προσλήψεις που αφορούν πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών σε θέσεις Ανθυποπλοίαρχων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και αποφοίτων ΑΕΝ

Αρχίζουν από σήμερα Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για 124 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Λιμενικό https://2b8bde3a110a1d74702e65baa4655685.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Ειδικότερα, ξεκινά η προθεσμία υποβολής για προσλήψεις που αφορούν πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών σε θέσεις Ανθυποπλοίαρχων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και αποφοίτων ΑΕΝ.

Οι νέες μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) που ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ απευθύνονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ από 40 σχολές και τμήματα ΑΕΙ της χώρας.

Στις νέες προκηρύξεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μπορούν να διεκδικήσουν μία μόνιμη θέση υποψήφιοι με πτυχία Οικονομικών, Νομικών, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). https://2b8bde3a110a1d74702e65baa4655685.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Το νέο προσωπικό θα λάβει τους βαθμούς Ανθυποπλοιάρχων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Κυβερνήτη και Μηχανικού.

Δείτε αναλυτικά όλα τα τμήματα τα πτυχία των οποίων κατοχυρώνουν συμμετοχή στις προκηρύξεις:

Οικονομικού – Βαθμός Ανθυποπλοίαρχου ΛΣ – ΕΛΑΚΤ

Για την πλήρωση των θέσεων οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι ιδιώτες πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπρόσθετα να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε οικονομικά θέματα.

Αιτήσεις από 21/11/2022

Συμμετέχουν απόφοιτοι των εξής τμημάτων:

 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) – ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 • Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 • Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νομικού – Βαθμός Ανθυποπλοίαρχου ΛΣ – ΕΛΑΚΤ

Το νέο προσωπικό θα διοριστεί με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι ιδιώτες πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.

Αιτήσεις από 28/11/2022

Συμμετέχουν:

 • Νομικής (Αθήνα) – ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • Νομικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Νομικής (Κομοτηνή) – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αξιωματικοί Ε.Ν – Ειδικότητες Κυβερνήτη και Μηχανικού

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με σύστημα μοριοδότησης και εκτός Πανελλαδικών εξετάσεων με την ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού.

Αιτήσεις από 21/11/2022

 • Πτυχιούχοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων
 • Πτυχιούχοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών

Τεχνικού – Βαθμός Ανθυποπλοίαρχου ΛΣ – ΕΛΑΚΤ

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) συνολικά δέκα (10) Αξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Τεχνικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα νέα στελέχη θα επιλεγούν από αποφοίτους Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών.

Αιτήσεις από 28/11/2022

Συμμετέχουν:

Α. Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί

 • (1) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
 • (2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
 • (3) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • (4) Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Β. Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί

 • Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

Γ. Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

 • (1) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • (2) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 • (3) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • (4) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • (5) Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

Δ. Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • (2) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • (3) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
 • (4) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • (5) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 • (6) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
 • (7) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ε. Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί

 • Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
 • (2) Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • (3) Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΤ. Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

 • Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 • (2) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • (3) Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος)

Δείτε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Πηγή: https://workenter.gr

wpChatIcon